Voorpagina « Attractie 2015 en BosrijkFons Jurgens benoemd tot bestuursvoorzitter Efteling
Fons Jurgens (44) is, conform voorgenomen besluit, benoemd tot Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Efteling. Zijn aanstelling werd bekrachtigd tijdens de Algemene Aandeelhoudersvergadering van donderdag 17 april 2014. Onder zijn leiding wil de Efteling gefaseerd doorgroeien tot een internationale bestemming met 5 miljoen bezoekers in 2020. Als eerste fase investeert de Efteling de komende jaren in een attractie en de uitbreiding van vakantiepark Efteling Bosrijk.

De Efteling is een van de grootste attractieparken van Europa en wil in de toekomst zelfstandig tot de top blijven behoren. "Een gestage groei van onze bezoekersaantallen is daarvoor noodzakelijk," aldus Jurgens. "Daarom blijven we gedoseerd investeren in ons park. Het verhogen van de kwaliteit van de bestaande attracties, shows, merchandise en horeca blijft een belangrijk speerpunt. Daarnaast openen we in de zomer van 2015 een dive coaster, een spectaculaire achtbaan waarin bezoekers een vrije val van 37,5 meter maken. Hiermee bieden we een extra uitdaging aan tieners en vergroten we ons attractieaanbod verder." Om meer gasten uit het buitenland te interesseren voor een meerdaags verblijf, breidt de Efteling komende jaren ook haar verblijfsaccommodaties uit. Het in december 2009 geopende vakantiepark Efteling Bosrijk krijgt 400 extra bedden. In de zomer van 2015 kunnen de eerste gasten hun intrek nemen in de nieuwe huisjes en groepsaccommodaties. De Raad van Commissarissen heeft een investering van € 36 miljoen voor deze eerste groeifase goedgekeurd.

Naast zijn nieuwe functie als bestuursvoorzitter blijft Fons Jurgens Commercieel Directeur binnen de Raad van Bestuur. Tevens werd Coen Bertens (voorheen Adjunct Directeur Operatie) benoemd tot lid van de Raad van Bestuur en Operationeel Directeur. Met zijn benoeming is de Raad van Bestuur compleet.

Berry Bemelmans nam na 24 jaar afscheid als President Commissaris van de Efteling vanwege het aflopen van zijn laatste bestuurstermijn. Hij is opgevolgd door Henk Kivits, die als gedelegeerd commissaris de afgelopen periode de Raad van Bestuur ondersteunde. Verder traden Saskia van Opijnen-Zwart en Heleen Dura-van Oord toe tot de Raad van Commissarissen. Saskia van Opijnen-Zwart bekleedde diverse directiefuncties; recent was zij Algemeen Directeur bij ArboVitale. Heleen Dura-van Oord is medeoprichter van de DQ&A Media Group en partner bij de investeringsmaatschappij Peak Capital.

Met bovenstaande wijzigingen kennen de bestuursorganen van de Efteling vanaf vandaag de volgende samenstelling:

Raad van Bestuur van de Efteling B.V.
• de heer A.G.A. (Fons) Jurgens MMO (voorzitter Raad van Bestuur en Commercieel Directeur)
• de heer drs. D.W.P. (Daan) van Baarsen RC (lid Raad van Bestuur en Financieel Directeur)
• de heer O.T. (Olaf) Vugts MMO MBI (lid Raad van Bestuur en Directeur Imagineering)
• de heer C. (Coen) Bertens RC (lid Raad van Bestuur en Operationeel Directeur)

Raad van Commissarissen van de Efteling B.V.
• de heer dr. ir. H.P.M. (Henk) Kivits (president-commissaris)
• de heer mr. C.M.J. (Clemens) de Bont (commissaris, tevens secretaris)
• de heer J.C. (Coert) Beerman MBA (commissaris)
• mevrouw S.E. (Saskia) van Opijnen-Zwart (commissaris)
• mevrouw H.M.N. (Heleen) Dura-van Oord (commissaris)

Stichting Natuurpark de Efteling (enig aandeelhouder van de Efteling B.V.)
• de heer J.A.H. (Jan) Melis (voorzitter)
• de heer mr. M.J.J. (Maarten) van Vlokhoven (bestuurslid, tevens secretaris en penningmeester)
• de heer mr. C.M.J. (Clemens) de Bont (bestuurslid)
• de heer prof. dr. S.C.W. (Sylvester) Eijffinger (bestuurslid)
• de heer drs. P.A. (Peter) van Vugt (bestuurslid)


Persbericht Efteling (18 april 2014)