Voorpagina « Bart de Boer PersberichtTopman Bart de Boer vertrekt bij de Efteling
De Raad van Commissarissen van de Efteling maakt bekend dat Bart de Boer, voorzitter Raad van Bestuur, per 1 september het bedrijf zal verlaten. Bart de Boer trad in 2008 aan als directievoorzitter en heeft de afgelopen jaren leiding gegeven aan de forse groei van de Efteling.

"De Raad van Commissarissen is Bart de Boer zeer erkentelijk voor zijn bijdragen sinds 2008 aan de ontwikkeling van de Efteling. De uitvoering van het ambitieuze expansieprogramma dat de Efteling had opgesteld voor de periode tot 2013 was een belangrijk onderdeel van zijn opdracht. Onder zijn leiding, en dankzij de vele betrokken medewerkers van de Efteling, is succesvol uitvoering gegeven aan dit programma en heeft het attractiepark zich voortvarend verder ontwikkeld tot een vooraanstaand attractiepark in Europa.

Na deze fase van zeer sterke groei en verbreding, zal de komende jaren de nadruk meer komen te liggen op consolidatie en versterking van de interne organisatie. Op die manier zal de groei van de afgelopen jaren in goede banen geleid kunnen worden en zal er maximaal gebruik kunnen worden gemaakt van alle mogelijkheden die inmiddels bij de Efteling zijn gecreëerd. Hierover heeft de Raad van Commissarissen de afgelopen maanden intensief en constructief overleg gevoerd met Bart de Boer. Beide partijen zijn ervan overtuigd dat deze nieuwe fase een andere manier van leiding geven vraagt. Daarom is in onderling overleg besloten om het contract met Bart de Boer te beëindigen.

De Raad van Commissarissen heeft Henk Kivits bereid gevonden om de komende periode als gedelegeerd lid van de Raad van Commissarissen tijdelijk de Raad van Bestuur te ondersteunen. Hij zal tevens voor eind 2013 advies uitbrengen over de gewenste structuur van de Raad van Bestuur en de toekomstige invulling van de positie van bestuursvoorzitter. Henk Kivits is in 2006 toegetreden tot de Raad van Commissarissen van de Efteling en beschikt over ruime kennis en ervaring van het bedrijf en de branche", aldus Berry Bemelmans, voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Bart de Boer: "Ik heb leiding mogen geven aan een prachtige organisatie die de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een internationale topspeler. De Efteling biedt haar gasten iets heel bijzonders. Om die beleving mogelijk te maken, hebben we veel geïnvesteerd in de kwaliteit van het park en zijn we op alle fronten fors gegroeid. De Efteling staat er uitstekend voor en heeft een mooie toekomst voor zich. Het is daarom een goed moment om voor de komende periode een andere invulling te kiezen van het bestuur. Ik kijk met heel veel trots en plezier naar wat we hier hebben neergezet".


Persbericht Efteling (17 juni 2013)