Voorpagina « Draak LichtgeraaktIn het Sprookjesbos en op het Anton Pieckplein zijn een aantal sprookjes te vinden, die niet iedereen zal kennen. Draak Lichtgeraakt, de Sprekende Papagaai, de Stenen Kip en de Trollenkoning zijn hier enkele voorbeelden van. Vooral Draken en Trollen zijn figuren, die bekend zijn van de mythen, sagen en legenden. Maar een echt sprookje van de Draak of de Trollenkoning, zoals ze in het park te vinden zijn was er tot voor kort niet. In 2009 heeft de Efteling een sprookjesboek uitgebracht, met daarin het sprookje van ieder sprookjesfiguur uit het park. Op deze pagina het verhaal van Draak Lichtgeraakt, of zoals in het Sprookjesbos staat aangegeven 'De vliegende draak'.

Het sprookje
Er was eens een koninkrijk dat geregeerd werd door een goede koning. Deze koning had een erg belangrijke kroon. Zolang hij deze kroon in zijn bezit had, zou alles goed gaan met het land. Op de rand van het koninkrijk, in de bergen van het noorden, woonde ook een heks. Jaren geleden was zij door de koning naar de bergen verbannen. Dit was haar straf omdat ze geprobeerd had de kroon te stelen. Maar hoe gemeen ze ook was, het was haar nog nooit gelukt de kroon te pakken te krijgen.

Tot op een slechte morgen de koning gewekt werd door een lakei. "Majesteit! Word snel wakker! De kroon is weg!" De koning sprong uit bed. In zijn lange nachthemd rende hij met de lakei direct naar de schatkamer. Daar stonden de schildwachten een beetje beschaamd bij de open deur. Ze waren in slaap gevallen toen de kroon gestolen werd. "Het was de heks," zei een van hen. Vanuit de gangen klonk een opgewonden stem. "Majesteit, majesteit! Een boodschap van de heks!" Er kwam een poortwachter aangehold met een brief in zijn hand. "Lees voor," beval de koning. De poortwachter schraapte zijn keel en sprak:

Nu heb ik u waar ik u hebben moet
Mijn hart is bitter, mijn wraak is zoet
De kroon die u altijd al bezat
Behoort nu tot mijn Lombardische schat
Een erezaak, een mooie taak
Voor mijn gevleugelde draak


Er liep een rilling over de rug van de koning. "De Lombardische schat? Dat is verschrikkelijk! De gevleugelde draak! Dat is rampzalig! De Lombardische schat!" De koning voelde zich kansloos. De Lom-bardische schat was een kist vol gouden munten en diamanten. Hij stond in een grot en werd bewaakt door een angstaanjagende draak. En nu zat de ijzeren kroon ook in die streng bewaakte schatkist…De koning zag er bedroefd uit. "Wat moeten we doen?" zei hij. "Niemand kan de draak verslaan."

Vanaf die dag ging het steeds slechter met het land en het volk. De winters waren bitter koud en veel mensen werden ziek. Er kwamen aardbevingen en overstromingen en de zomers waren zo droog, dat alle oogsten mislukten. De mensen werden armer en armer. Na een tijd werd de koning wanhopig. "In 's hemelsnaam, we moeten een paar ridders op de draak afsturen." De koning had eigenlijk een hekel aan vechten. Hij was een vriendelijke koning. Maar nu moest het. "Het wordt tijd dat we de kroon weer terugkrijgen!" zei hij vastberaden. Vlak bij de grot van de draak woonden twee kinderen op een boerderij. Zij heetten Vico en Bella. Vico was groot en hielp zijn vader op het land. Bella kon zo mooi zingen dat iedereen móést luisteren. Zelfs de geiten stopten met mekkeren, de kippen vergaten te kakelen en de haan hield zijn snavel wanneer Bella zong.

Op een dag stond Vico te hooien op het land. Hij zag de stoet ridders langskomen en begreep meteen dat ze op weg waren naar de draak. Hij gooide zijn hooivork neer en holde achter ze aan. Toen Vico bij de grot aankwam, waren de ridders al binnen. Voorzichtig ging hij ze nog verder achterna. Wat hij toen zag, kon hij nauwelijks geloven. Hij zag een geweldige draak. Hij stond gebogen over de schatkist. Woest zwaaide hij zijn kop heen en weer en er kwam rook uit zijn neusgaten. De ridders gingen de draak met zwaarden en lansen te lijf. Maar de huid van het grote dier was veel te dik. De lansen braken als luciferhoutjes af op zijn sterke schubben. Al snel droop het leger van de koning af. Zonder kroon.

Vico keerde naar huis terug maar onderweg kreeg hij een idee. Hij kon er nauwelijks van slapen en de volgende dag ging hij al vroeg terug naar de draak. Deze keer was hij samen met Bella. Toen ze bij de grot aankwamen, torende de draak hoog boven de schatkist uit. "Nu wil ik dat je gaat zingen", zei Vico tegen Bella. "Maar ik ben bang voor de draak." "Ik ook, maar ik heb een plan, zing nu maar." En Bella zong. Ze zong zo mooi dat de draak er stil van werd. Ademloos luisterde hij naar het betoverende gezang van Bella. "Door blijven zingen", fluisterde Vico in Bella's oor. Toen liep hij heel langzaam in de richting van de draak. Die zat helemaal stil. Nog twee meter, nog één… Vico stond nu half onder het gigantische beest. Bibberend ging zijn hand naar de kroon en… hij pakte hem! Voorzichtig liep hij weer achteruit. De draak leek nog altijd betoverd door de mooie stem van Bella en samen slopen ze naar buiten terwijl Bella zachtjes doorzong. Ze hadden ze de draak verslagen!

"Hoera! We hebben de kroon!" riepen ze blij! "We moeten naar de koning!" Een paar uur later vertelden Vico en Bella hoe het hen was gelukt de kroon te bemachtigen. De koning zei wel twintig keer hoe dankbaar hij was. Daarna wilde hij meteen horen hoe mooi Bella kon zingen. Alle ridders, lakeien en hofdames kwamen luisteren en iedereen werd er stil van. Vico en Bella kregen een eremedaille en een forse beloning. Dat kon ook wel, want met de kroon ging het al snel een heel stuk beter met het land. En de heks? Misschien heeft Bella haar in diepe slaap gezongen, want daar is nooit meer iets van gehoord.

Draak Lichtgeraakt in de Efteling
In 1979 deed Draak Lichtgeraakt zijn intrede in het Sprookjesbos. Hij nam de plek in van de Chinese Nachtegaal, die tot dat jaar op een tak te vinden was. Deze tak is nog altijd te zien onder de draak. Tegenwoordig is Draak niet alleen bekend als Sprookjesbosbewoner in de Efteling, ook is het één van de karakters uit de populaire serie Sprookjesboom. Tot 1984 was Draak Lichtgeraakt de enige draak ik het hele park. Sindsdien is in Carnaval Festival een grote rode draak te vinden in het Chinese deel. In 2010 kwam er nog een draak bij, namelijk Draak Edna, bij Joris en de Draak. Tot slot is er in 2011 nog een draakachtige creatie verschenen in het park, in Raveleijn bevindt zich Draconicon, een mechanische draak met vijf koppen.

Sprookjesboek
Bij het sprookje staat natuurlijk ook het grote sprookjesboek, met daarin een korte samenvatting van het verhaal. Het verhaal staat in het Nederlands, Engels, Duits en Frans weergegeven. Hieronder de Nederlandse tekst:

Zie hoe de kroon met de edelstenen ligt te glanzen in de schatkist. Die ziet er mooi uit! Eeuwenlang werd hij doorgegeven van vader op zoon. Hij werd door koningen en prinsen gedragen. Maar op een kwade dag stal de heks de kroon en de gevleugelde draak moet die sindsdien voor haar bewaken. Soms lijkt het alsof de draak slaapt, maar schijn bedriegt! Al heel wat dappere ridders probeerden de kroon te stelen om die terug te brengen naar de koning. Maar de draak verbrandde hun kleren met zijn vurige adem… Durf jij de kroon misschien aan te raken? Pas op hoor!